Central Military Committee

Chairman

Jiang Zemin

Vice-Chairman

Zhang Wannian

Chi Haotian

Other CMC Members

Fu Quanyou, Yu Yongbo, Wang Ke, Wang Ruilin